SilfraSara från Nalletorpet 1 år gammal. En kopia av Sproti