Sproti

Språngperiod 2020

 från juni till sep 

Betäckningsavgifter
  2500kr inkl moms i språngavgift. Den ska vara betald innan eller när stoet anländer till Sproti. Efter 90 dagars dräktighet eller vid levande föl betalas resterande 2500kr inkl moms.

Övriga avgifter som tillkommer

SIFs stoavgift. Ultraljud kan tillkomma från veterinär.

Betesavgift

Betesavgiften 1000kr i månaden.

Betäckningsmetod

Fribetäckning, handbetäckning om önskemål finns för det.

Betäckningplats

 Nalletorpet

Byn 154

87192 Härnösand

Övrigt

Stoet ska vara avskodd och avmaskad eller kollat mask på våren när hon anländer till oss. Stoet ska också vara frisk, sund och hanterbar. Sproti tar ej emot ston som har silveranlag. Silveranlagen kollar man lätt upp på Worldfengur.

Utförligt betäckningskontrakt skrivs mellan stoägaren och hingstägaren när ni anländer med stoet.

Välkommen med ditt sto.